eshopmed link
   
 
Όροι Χρήσης
 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας.


Στόχος του παρόντος είναι η έκθεση και καταγραφή των όρων και των προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση εν γένει του διαδικτυακού τόπου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο «ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» , η οποία εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης, επί της Οδού Κωνσταντινουπόλεως 94 (εφεξής καλούμενης «ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ») , ήτοι της ιστοσελίδας www.tsimpos.gr (εφεξής "η ιστοσελίδα"). Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την εκ μέρους του χρήστη ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή όλων των αναφερόμενων στο παρόν όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής (εννοείται της ιστοσελίδας).

Παροχή πληροφοριών
Η «ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, ώστε οι αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, διαθεσιμότητα, χρονική εγγύτητα και επάρκεια, δεν παρέχει όμως οιασδήποτε φύσης εγγύηση για την επίτευξη όλων των ανωτέρω.
Σε καμία περίπτωση, δεν υφίσταται οιασδήποτε φύσης ευθύνη της «ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ » για οποιουδήποτε είδους ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημίες τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο στο χρήστη της ιστοσελίδας ή οιονδήποτε τρίτο από τη χρήση αυτής ή που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση αυτής (της ιστοσελίδας).
Όλες οι τυχόν πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που παρέχονται στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας, εφόσον δεν αφορούν την ίδια την « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ », συλλέγονται από την « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ » κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και παρέχονται προς τους χρήστες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν απόψεις, ούτε αποτυπώνουν θέσεις της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ ». Με την εκ μέρους της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ » παράθεση των εν λόγω πληροφοριών, η τελευταία, ήτοι η « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ » ουδόλως προβαίνει σε οιαδήποτε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των εν λόγω πληροφοριών, η δε διάθεση αυτών μέσω της εν λόγω ιστοσελίδας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ » ή με τρίτους. Και γενικά, η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικώς τον εκάστοτε χρήστη της ιστοσελίδας. Ομοίως, κάθε χρήστης με αποκλειστική ατομική του ευθύνη, βασιζόμενος στην αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια και ιδιωτική βούληση, λαμβάνει οποιεσδήποτε επιχειρηματικές ή άλλες αποφάσεις βασιζόμενος στις πληροφορίες αυτές και η « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» δεν ευθύνεται όπως καλύψει ή ανορθώσει οιεσδήποτε τυχόν ζημίες από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.
Οι πληροφορίες, τα έγγραφα και οι σχετικές γραφικές απεικονίσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, επέρχονται αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. Η « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» δικαιούται όπως οποτεδήποτε επιφέρει βελτιώσεις και/ή αλλαγές στις υπηρεσίες που περιγράφονται στην ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο αυτής.

Περιγραφές υπηρεσιών
Η « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για όσο το δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή των υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας, η « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της είναι ανακριβές, μη πλήρες, μη ενημερωμένο, ή εν γένει φέρει λάθη.

Δικαίωμα αλλαγών
Η « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» διατηρεί διαρκώς το δικαίωμα να κάνει οιεσδήποτε αλλαγές στην ιστοσελίδα της, την εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης, οποιαδήποτε στιγμή κρίνει αυτό απαραίτητο.

Διόδευση σε ιστοσελίδες τρίτων
Διά της ιστοσελίδας της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (ενδεικτικά: links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων δικτυακών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών (εννοείται των τρίτων). Η « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ιστοσελίδων καθ’ οιαδήποτε χρονική στιγμή και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στις εν λόγω ιστοσελίδες, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα τρίτα αυτά πρόσωπα μέσω των οικείων ιστοσελίδων. Σε καμία περίπτωση, η « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ανωτέρω ιστοσελίδων των τρίτων. Ομοίως, η « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών, η οποία τυχόν προκύπτει από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω των ανωτέρω ιστοσελίδων των τρίτων πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Η « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» παρέχει τις ανωτέρω συνδέσεις μόνο ως διευκόλυνση προς τους χρήστες και το γεγονός ότι περιλαμβάνεται οποιαδήποτε σύνδεση στην ιστοσελίδα της δεν έχει την έννοια ότι η « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» συμφωνεί με το περιεχόμενο, τη λειτουργία ή τη μορφή της εκάστοτε ιστοσελίδας του τρίτου.

E – mail Service
Η ιστοσελίδα της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στην υπηρεσία « e – mail service », στην περίπτωση και μόνο που οι τελευταίοι το επιθυμούν (εννοείται οι ίδιοι οι χρήστες). Σκοπός της εν λόγω υπηρεσίας είναι η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e – mail ) στους ενδιαφερόμενους χρήστες, τα οποία μηνύματα θα εμπεριέχουν ενημερωτικό, πληροφοριακό και διαφημιστικό υλικό της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ». Το υλικό αυτό θα αποσκοπεί στην ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» και την προώθηση αυτών (των υπηρεσιών), αλλά και στη βελτίωση των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών προς τους χρήστες της ιστοσελίδας.
Η εγγραφή στην υπηρεσία « e – mail service » της ιστοσελίδας θα γίνεται κατόπιν συμπλήρωσης ειδικής προδιατυπωμένης φόρμας – αίτησης, η οποία προβλέπεται στην ιστοσελίδα, και η οποία (προδιατυπωμένη φόρμα) θα περιλαμβάνει περισσότερα πεδία προς συμπλήρωση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων χρηστών. Η συμπλήρωση ορισμένων εκ των πεδίων αυτών είναι υποχρεωτική, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος χρήστης να εγγραφεί στην εν λόγω υπηρεσία, ενώ για άλλα πεδία η συμπλήρωση είναι προαιρετική. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες ενημερώνονται ως προς το ποια πεδία προϋποθέτουν αναγκαστικά συμπλήρωση, προκειμένου να είναι δυνατή η εγγραφή τους στην εν λόγω υπηρεσία.
Η εγγραφή των ενδιαφερόμενων χρηστών στην υπηρεσία « e – mail service » σε καμία περίπτωση δεν συνιστά μεταβίβαση οιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας προς αυτούς (τους εγγεγραμμένους χρήστες)· τα δικαιώματα αυτά προστατεύονται πάντα από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και από τους κανόνες των διεθνών συμβάσεων.
Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής στην υπηρεσία « e – mail service », καθώς και η διαγραφή οποτεδήποτε από την υπηρεσία αυτή οιουδήποτε εγγεγραμμένου χρήστη ανήκει στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ».

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το συνολικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας, στο οποίο περιλαμβάνονται ενδεικτικά πάσης φύσεως προγράμματα, παρεχόμενες υπηρεσίες, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, κείμενα, ειδήσεις, ψηφιακά αρχεία, δεδομένα, λογισμικό, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα, απεικονίσεις, σχεδιαγράμματα, διακριτικοί τίτλοι κλπ., αποτελεί πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» ή του κατά νόμον δικαιούχου αυτών, η οποία (πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία) προστατεύεται από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αναπαραγωγή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς επίσης και οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, διάδοση ή μετάδοση, μεταβίβαση, πώληση, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, «φόρτωση (download)», αποθήκευση, έκδοση, επανέκδοση, ανακοίνωση, μετάφραση ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τροποποίηση, συλλογή ή/και εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, τμηματικά ή/και περιληπτικά του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση της ιστοσελίδας προς όφελος οιουδήποτε τρίτου ή για σκοπό διάφορο από αυτόν για τον οποίο η « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» την προορίζει, χωρίς την προηγούμενη ειδική έγγραφη άδεια της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» ή του κατά νόμον δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Μόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αποσπασματική αντιγραφή και αποθήκευση τμημάτων του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε αυστηρώς προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, και υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγράφεται πάντα η προέλευση των τμημάτων αυτών από την ιστοσελίδα της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ». Η αποσπασματική αυτή αντιγραφή και αποθήκευση δύναται να λαμβάνει χώρα μόνο για αυστηρώς προσωπική χρήση εκ μέρους του χρήστη, αποκλειομένης ρητώς κάθε άλλης μορφής χρήσης, όπως όλως ενδεικτικώς η εμπορική, στατιστική κτλ. Η δυνατότητα αυτή αποσπασματικής αντιγραφής και αποθήκευσης τμημάτων του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί οιαδήποτε μορφή παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας προς τον χρήστη.
Πάσης φύσεως ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα, επωνυμίες και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» ή/και την ιστοσελίδα της ή/και τρίτα μέρη, συμβεβλημένα ή συνδεδεμένα με οιονδήποτε τρόπο με αυτήν, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» ή/και των άνω τρίτων μερών αντιστοίχως και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους και κανόνες περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» δεν δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους εν γένει.

Λειτουργία της ιστοσελίδας
Σε καμία περίπτωση, η « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» δεν εγγυάται την αδιάκοπη και ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και του εν γένει περιεχομένου της.
Η « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ», παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, οι οποίοι δύνανται να προκαλέσουν βλάβη σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας ή/και οι servers ή/και τα sites , μέσω των οποίων οι χρήστες λαμβάνουν το περιεχόμενο αυτής (της ιστοσελίδας), θα είναι πλήρως απαλλαγμένα από κάθε είδους ιούς, και λοιπές εφαρμογές, κώδικες, αρχεία και προγράμματα, τα οποία δύνανται, κατά τα ανωτέρω, να προκαλέσουν βλάβη σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ζημία συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, συμπτωματικής και επακόλουθης ζημίας του χρήστη ή τρίτων, η οποία οφείλεται είτε σε χρήση ή αντιγραφή ή φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή σε άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης της ιστοσελίδας φέρει ατομικώς και εξ ολοκλήρου την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του συστήματός του από ιούς και οιεσδήποτε άλλες εφαρμογές, κώδικες, αρχεία ή προγράμματα δύνανται να προκαλέσουν οιασδήποτε φύσεως βλάβη ή δυσλειτουργία στο εν γένει ηλεκτρονικό του σύστημα και σε οιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, του οποίου αυτός ή τρίτος έχει την κυριότητα ή κατοχή.

Συμπεριφορά και Ευθύνη Χρηστών
Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να υπακούει και να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού, του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη ή/και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής (της ιστοσελίδας) και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και οποιωνδήποτε άλλων παράνομων πρακτικών. Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει σε κάθε επίσκεψή του στην ιστοσελίδα και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή (η επίσκεψη) να φέρεται κατά τρόπο κόσμιο και διακριτικό. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ», οφειλόμενη στη κακή, πλημμελή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή ασκηθεί κατ’ αυτής οιαδήποτε αξίωση ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου ή οιασδήποτε διοικητικής αρχής ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους και ύψους αποζημίωση ή άλλο ποσό, ένεκα της εκ μέρους του χρήστη παράβαση των υποχρεώσεων του, οι οποίες (υποχρεώσεις) προβλέπονται στους παρόντες όρους και στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ο χρήστης οφείλει: α) να παρέμβει στην οικεία δίκη ή εν γένει διαδικασία υπέρ της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» και β) να αποζημιώσει άμεσα, πλήρως και ολοσχερώς την « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» εκ του λόγου αυτού.
Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες ή στοιχεία που παρατίθενται στην ιστοσελίδα απαιτηθεί η χρήση ή/και εισαγωγή στα προβλεπόμενα πεδία εκ μέρους του χρήστη κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από την « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ», κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου του κωδικού ή των κωδικών του και φέρει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου ο ίδιος ατομικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή/και της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» από πρόσβαση οιουδήποτε τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στον κωδικό ή στους κωδικούς του.
Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή μετάδοση με οιονδήποτε άλλο τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου προσώπου, εκφράζει πολιτικά φρονήματα, φιλοσοφικές πεποιθήσεις, φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει οιαδήποτε βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν επιτρέπεται να μεταδοθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» και του χρήστη [ενδεικτικά πάσης φύσεως εσωτερικές και/ή εμπιστευτικές πληροφορίες, που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων ή επ’ αφορμή αυτών (εννοείται των εργασιακών σχέσεων) ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας], παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία, προγράμματα ή εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την ολική ή μερική, οριστική ή πρόσκαιρη διακοπή, την πρόκληση οιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας, την ολική ή μερική καταστροφή ή την με οποιονδήποτε τρόπο αλλοίωση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, συνιστά παραβίαση της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσία και των διατάξεων αυτής και των κανόνων του διεθνούς δικαίου, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο, και εν γένει οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση ή με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Οι ανήλικοι δύνανται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας μόνο κατόπιν ρητής συναίνεσης εκείνων, οι οποίοι έχουν κατά τον νόμο την επιμέλεια του προσώπου τους.

Τροποποίηση όρων χρήσης
Η « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς οποτεδήποτε, χωρίς οιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες Όρους Χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας και, εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση αυτής, τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί όλες τις τροποποιήσεις, οι οποίες τυχόν έχουν λάβει χώρα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» , σε σχέση δε με την χρήση και την εν γένει λειτουργία αυτής (της ιστοσελίδας) εφαρμοστέα είναι η Ελληνική Νομοθεσία. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία τυχόν ανακύψει, η οποία συσχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση και τη λειτουργία της ιστοσελίδας της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» . Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ανακύψει, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία της ιστοσελίδας της « ΣΤ.ΤΣΙΜΠΟΣ ΕΠΕ» ή εξ αφορμής της λειτουργίας αυτής, είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
Η ακυρότητα οιουδήποτε όρου του παρόντος, σε καμία περίπτωση δεν συνεπιφέρει την ακυρότητα του συνόλου των παρόντων Όρων Χρήσης.
Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας από άλλη χώρα, έχετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη να συμμορφώνεστε και να τηρείτε, παράλληλα με την ελληνική νομοθεσία, τους Νόμους της χώρας αυτής.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης έχουν συνταχθεί στην Ελληνική και στην Αγγλική. Το ελληνικό κείμενο υπερισχύει του αγγλικού σε κάθε περίπτωση.